Het zorgaanbod bestaat uit:

 

Cliëntondersteuning 

 

Individuele begeleiding bij:

 • opvoedkundige problematieken
 • verstandelijke beperking, autisme en ADHD
 • versterken of stabiel houden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • dementie, ziekte van Alzheimer
 • palliatieve zorgondersteuning gericht op de psychische, sociale en emotionele problematiek
 • als zorgmakelaar bij het vinden en doorverwijzen naar de juiste zorg – of dienstverlening.
 • Opruimcoaching bij verzamelwoede of chaos in de administratie.
 • Ondersteunen van deelname aan de samenleving. Contact zoeken met mensen in uw omgeving en / of dagbesteding.      

Mantelzorgondersteuning

Ontlasten van de mantelzorger door het overnemen van taken.
 • samen met de mantelzorger versterken of herpakken van de regie op eigen leven na ziekte of andere omstandigheden.
 • ontzorgen van de mantelzorger door het bieden van mentale steun en begeleiding ( bieden van een luisterend oor en advies op maat)
 • opruim - en leegruim ondersteuning bij verhuizing of na overlijden van dierbare

Zelfzorg ondersteuning

Ondersteunen of overnemen van lichaamsgebonden zorg, zoals:

 • hulp bij de lichamelijke verzorging ( douchen / wassen)
 • hulp bij het aan – en uitkleden
 • stimuleren van, ondersteunen bij of compenseren van tekorten bij de zelfredzaamheid van dagelijkse activiteiten      

Huishoudelijke ondersteuning

 • Overnemen of ondersteunen van:  Geheel in overleg.   

 

Crisisondersteuning

 • bieden van zorg aan hulpbehoevende gezinsleden bij plotselinge opname in ziekenhuis van mantelzorger
 • regelen van zaken bij plotseling wegvallen van mantelzorger
 • verzorgen van huis en eventuele huisdieren bij opname in ziekenhuis
 • hulp bij regelen van zaken na overlijden van dierbare

 

 

 

Ook voor zorg in de avond of in het weekend.

Contact:

ZorgSaamDichtbij Jolanda de Vries

PGB en particuliere zorgverlening 

Boomgaardstraat 23 6122 AN Buchten 

e-mail    tel: 0631976428 (WhatsApp)